زمان گفت وگو کشورهای عربی با ایران فرا رسیده است
به گزارش افکارنیوز،در مطلب السعید آمده است: «تبادل تهدید و آتش در منطقه همچنان روندی تصاعدی دارد؛ پس از خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران، اعمال سیاست فشار حداکثری و افزایش وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران، تنش در منطقه به طور بی سابقه ای افزایش یافته است و با کنار گذاشتن “جان بولتون” مشاور تندرو امنیت ملی آمریکا، دنیا تصور می کرد که منطقه رو به آرامش می رود، اما همچنان آتش تنش میان ایران و آمریکا و احتمال وقوع درگیری نظامی وجود دارد.

اخبار سیاسی-​ خروج ترامپ از برجام در واقع تنها نقض عهد با ایران نبود، بلکه رییس جمهوری کنونی آمریکا عهد خود با کشورهای امضا کننده برجام را هم زیرپا گذاشت.  

از سوی دیگر افزایش فشار ترامپ به ایران برای کشاندن تهران به میز مذاکره و امضای یک توافق جدید، اوضاع را به مراتب نابسامان تر کرده و منطقه را به سمت جنگ سوق می دهد، جنگی که اگر در بگیرد هیچگاه آمریکا خود را وارد آن نمی کند زیرا نمی خواهد منافعش را در خطر بیاندازد.

همه می دانیم که درگرفتن یک جنگ جدید در منطقه خاورمیانه تا چه حد می تواند خطرناک باشد، نمونه کوچکی از آن هدف قرار دادن تاسیسات نفتی آرامکو عربستان بود که نشانه افزایش بی سابقه تنش بود.

به طور قطع در صورت وقوع جنگ در منطقه کسی نمی تواند تبعات آن را کنترل کند و به همین خاطر است که هر دو طرف (ایران و آمریکا) به شدت مراقب اقدامات خود در خلیج فارس هستند و نمی خواهند با یک اقدام محاسبه نشده منطقه را در آتشی خاموش نشدنی فرو ببرند.

افزایش این تنش ها و بالاگرفتن احتمال وقوع جنگ در منطقه تنها یک مقصر دارد و آن ترامپ است که از یک توافق بین المللی و نه توافق دو جانبه با ایران خارج شد و عهد خود با دنیا را نقض کرد؛ دوری از جنگ و به تبع آن دوری از نابودی اقتصاد و کشته شدن هزاران بی گناه راه حل دارد و بازگشت به برجام از سوی آمریکا و اتخاذ سیاست منطق و حکمت از سوی این کشور می تواند منطقه را نجات دهد.

اما در پیش گرفتن قلدرمآبی از سوی آمریکا و اجبار ایران برای امضای توافقی جدید تنها منطقه را به سوی تنش و جنگ سوق می دهد، در مقابل ایران نیز واکنش نشان خواهد داد، روندی که فقط خاورمیانه را به یک منطقه جنگی تبدیل می کند.

در این میان، ایران و کشورهای عربی اگر می خواهند در زمین آمریکا بازی نکنند باید دور یک میز نشسته و با یکدیگر گفت و گو کنند زیرا نشان دادن ایران به عنوان دشمن منطقه به مصلحت هیچ یک از کشورهای عربی منطقه نیست.»