خانه / ۱۳۹۲ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۲

روزه چیست

از تورات نيز چنين بر مي آيد که موساي نبي ع ۴۰ روز روزه داشته اند: «هنگام برآمدنم بر کوه (طور)، لوحهاي سنگي (لوحهاي عهدي که خداوند با شما بست) را بگيرم. آن گاه در کوه ، ۴۰ روز و ۴۰ شب ماندم. نه نان خوردم و نه آب نوشيدم ...

ادامه نوشته »