خانه / 2013 / جولای

بایگانی ماهانه: جولای 2013

روزه چیست

از تورات نیز چنین بر می آید که موسای نبی ع ۴۰ روز روزه داشته اند: «هنگام برآمدنم بر کوه (طور)، لوحهای سنگی (لوحهای عهدی که خداوند با شما بست) را بگیرم. آن گاه در کوه ، ۴۰ روز و ۴۰ شب ماندم. نه نان خوردم و نه آب نوشیدم ...

ادامه نوشته »