خانه / 2013 / فوریه

بایگانی ماهانه: فوریه 2013

چو ایران نباشد تن من مباد

همه ما،افتخاری داریم ومیبالیم به واژه ای مقدس(ایران) که بیانگر هزاران سال تمدن وفرهنگ وعلم ادب وسرافرازیست این آب وخاک ومردمانش امروز مذلت هایی رادچار شده که اگربپرسیم چرا؟دریکی ازچندین پاسخ می توان مثلی را یادآورشد. ازماست که برماست دراین چند ماه اخیرگرانی ها وفشار های اقتصادی با نرخی نجومی ...

ادامه نوشته »